×

lỗi

"Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_yahoo_weather"

"Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_yahoo_weather"

"Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_yahoo_weather"

"Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_yahoo_weather"

 


 

Giám đc ngh thut và thiết kế đ ha Koji Iyama đã làm vic xuyên quc gia, to ra nhng tác phm đ qung bá cho nhng cun băng keo đy màu sc. Bng cách s dng nguyên liu băng keo vi nhng cách bt ng nht, Iyama đã cho khán gi thy băng keo không ch đơn thun là đùng d dán các vt na. Nhng kh năng ca sn phm bao gm rt nhiu loi như trang trí hay mang đến mt chút màu sc rc r cho cuc đi ca bn.


Trong nhà kho cũ, nh
ng cun băng ribbon đã được s dng mt cách đa dng vi chiu dài khác nhau, màu sc khác nhau. T trn nhà đến sàn nhà, hay treo lơ lng, hay trang hoàng cho chiếc xe đp cũ, thm chí là thay thế luôn cho c giy dán tường. Trên khp Nht Bn, mi người đu khá yêu thích nhng tác phm ca Iyama.

embed video plugin powered by Union Development